Termeni și condiții

Rezervarea unui cort pe website-ul www.sandalandala.ro implică acceptarea condițiilor de utilizare detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a website- ului, recomandăm să citești cu atenție termenii și condițiile. www.sandalandala.ro este administrat de SC ZORILE TOYS SRL persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul în Localitatea Mangalia, str 1 Decembrie 1918 bl 18, sc A, ap. 1, Judet Constanta, Cod Fiscal : 18468773, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/714/2006.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor termeni și condiții sau ale conținutului site-ului fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și condiții puteți citi cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Definitii si Termeni

Sandalandala – este denumirea comerciala a societatii SC ZORILE TOYS SRL persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul în Localitatea Mangalia, str 1 Decembrie 1918 bl 18, sc A, ap. 1, Judet Constanta, Cod Fiscal : 18468773, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului J13/714/2006, tel:

Vanzator – Sandalandala sau orice partener Sandalandala

Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.

Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Sandalandala (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Sandalandala si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe  Site , care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumparator poate adauga Continut pe Site. Nickname-ul este asociat informatiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.Sandalandala.ro

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri de pe Site.

Bunuri– orice produs, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Continut

 • toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
 • continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de Bunurile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
 • informatii legate de Bunurile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
 • date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca produsul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator.

Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Intrebare – formula de adresare catre alti Utilizatori/Clienti/Cumparatori cu scopul de a obtine informatii despre produsele din pagina respectiva.

Raspuns – informatie scrisa care este transmisa Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului care a adresat o Intrebare in Site, in pagina unui anumit produs. Raspunsul reprezinta o explicatie oferita de un Utilizator/Client/Cumparator unui alt Utilizator/Client/Cumparator in cadrul unei discutii.

Document – prezentele Termene si Conditii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.

Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun de catre Marelbo, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea face o rezervare pe website-ul www.sandalandala.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră. Prin utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră. În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Preț și modalități de plată

Plata se realizează prin credit/debit card la plasarea comenzii de rezervare online sau prin transfer bancar.

Clientul va plăti diferența în momentul cazării, în numerar/credit, la recepție. Pentru politica de retur accesați acest link. (de înțeles la ce se referă aici politica de retur, link-ul nu mai poate fi accesat).

Informații privitoare la rezervare

Rezervarea nu se finalizează decât în momentul confirmării plății. În cazul în care un client nu se prezintă la data de început a rezervării cortului, locul și cortul său vor fi păstrate până când se epuizează valoarea plății.

Renunțarea la rezervare

Odată făcută rezervarea, aceasta poate fi anulată în orice moment. Banii vor fi returnați în contul bancar, doar dacă rezervarea a fost anulată cu minim 48 ore înainte de check-in.

În cazul în care decideți să anulați rezervarea cu mai puțin de 48 ore înainte de check-in, suma plătită va fi restituită doar dacă solicitantul poate să dovedească împrejurare de forță majoră, cu acte doveditoare eliberate de către autorități în original și o cerere în scris prin care se solicită returnarea plății.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al website-ului www.sandalandala.ro, incluzând texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, reprezintă proprietatea SC ZORILE TOYS SRL sau a furnizorilor săi și este protejat conform legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe website-ul www.sandalandala.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală, puteți folosi adresa de mail contact@sandalandala.ro.

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari:

 • Băncile implicate în plățile online,
 • Organismele Internaționale de Carduri, o Furnizori de servicii/produse,
 • Instituțiile abilitate, conform legii.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, clienții noștri au următoarele drepturi:

 • 1. Dreptul la informare (art. 12);
 • 2. Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit,
 • pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt
 • prelucrate de operatorul de date;
 • 3. Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date,printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:
  • a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete,
  • inexacte sau prelucrărilor nelegale;
  • b. transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
  • c. notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a. și b.;
 • 4. Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări;
 • 5. Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate;
 • 6. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:

 • a. sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
 • b. telecopiator (fax);
 • c. adresă de poștă electronică (e-mail).

Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute anterior nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.

Lista care cuprinde tehnicile de comunicație la distanță:

 • a. imprimat neadresat;
 • b. imprimat adresat;
 • c. scrisoare tipizată;
 • d. publicitate tipărită cu bon de comandă;
 • e. catalog;
 • f. telefon cu intervenție umană;
 • g. telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
 • h. radio;
 • i. videofon (telefon cu imagine);
 • j. videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
 • k. poștă electronică (e-mail);
 • l. telecopiator (fax);
 • m. televiziune (teleshopping).

Prin utilizarea serviciului de rezervare de pe acest website, utilizatorul confirmă că a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna termenii și condițiile de mai sus și disputele de orice fel care ar putea să apară între utilizator și SC ZORILE TOYS SRL. În cazul unor eventuale conflicte între SC ZORILE TOYS SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

 

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii de rezervare, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești termeni și condiții, clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea serviciului de rezervare pe website-ul www.sandalandala.ro.